logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

Konferencje adresowane do projektantów konstrukcji, architektów, inżynierów budownictwa, a także studentów kierunków: Budownictwo oraz Architektura.

Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie konferencji:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz STAROSOLSKI

"PROJEKTOWANIE OSZCZĘDNE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH.
ANALIZA OBLICZENIOWA W POSZUKIWANIU REZERW"

Projektowanie oszczędne, to projektowanie, którego efektem jest optymalizacja zużycia stali zbrojeniowej przy niezmienionym obrysie geometrycznym konstrukcji. więcej...

Projektowanie oszczędne to takie projektowanie, w którym zużycie stali zbrojeniowej zapewni wymagania bezpieczeństwa i eksploatacji, ale nie będzie go więcej niż jest to konieczne. Zakłada się z góry, ze wszystkie wymogi norm zostaną dochowane i pod tym względem nie będzie żadnych odstępstw. Dotyczy to zarówno wartości obciążeń, częściowych współczynników pewności, jak i parametrów obliczeniowych.

Wykłady dotyczyć będą zbrojenia konstrukcji na efekty zginania elementów. Zakłada się, że zagadnienia przeniesienia sił poprzecznych (ścinanie, przebicie), oraz stateczności ustroju zagwarantowane będą niezależnie.

Omówione zostaną metody oszczędnego projektowania przy trzech podejściach:
- tradycyjnym,
- z zastosowaniem analizy liniowo sprężystej z ograniczoną redystrybucją,
- z zastosowaniem analizy plastycznej.

Ze względu na obszerność tematyki konferencje podzielono na dwie części:

Część I: omówione zostaną metody projektowania oszczędnego w podejściu tradycyjnym.
Obejmą m.in. takie zagadnienia jak:
- Odwzorowanie konstrukcji w modelu obliczeniowym; Podparcia i więzy; Obciążenia
- Płyty w stropach żebrowych; Belki w stropach żebrowych
- Ramy; Ustroje murowo – żelbetowe
- Stropy krzyżowo zbrojone; Stropy płytowo – słupowe
- Zarysowania; Ugięcia stropów; Płyty fundamentowe

Część II: omówione zostaną:
A. Projektowanie oszczędne z zastosowaniem analizy liniowo sprężystej z ograniczoną redystrybucją
B. Projektowanie oszczędne z zastosowaniem analizy plastycznej.

W programie konferencji przewidziane są prezentację produktowe producentów – Sponsorów konferencji.

Miejsca i terminy konferencji:
- Projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych cz. I: Kielce – 24.10.2017r.   pobierz program

"KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
CICER CUM CAULE,
CZYLI WSZYSTKIEGO PO TROCHU”

Nowy cykl konferencji poświęcony wielu ważnym problemom dotyczących konstrukcji żelbetowych, które czasami umykają uwadze projektanta, a skutkują przykrymi następstwami. więcej...

Przewidziano m.in. następującą tematykę:
Geometria ustroju, tolerancje. Obciążenia (zmniejszenie obciążeń, zmniejszenie współczynników materiałowych). Kotwienie wkładek (kotwienie wkładek ściskanych, kotwienie wkładek rozciąganych). Zaginanie wkładek. Konstruowanie zbrojenia ze względu na działania pożaru (elementy ciągłe. zbrojenie belek i płyt jednoprzęsłowych wolnopodpartych, zbrojenie belek i płyt ciągłych, sprężone płyty kanałowe). Naroże wypukłe ramy. Zamocowanie rygla w słupie skrajnym. Zakotwienie prętów górą na podporze. Nieprawidłowe odgięcie kotwionego zbrojenia, Węzły wewnętrzne krzyżowe. Narożnik wklęsły ukośny obciążony momentem prostującym narożnik. Załamanie krawędzi pod małym kątem. Narożnik wklęsły prosty. Krótkie wsporniki (pozasprężysta faza pracy krótkich wsporników). Zbrojenie strefy podporowej belek. Zagadnienia szczegółowe strefy oparcia belek. Skokowa zmiana wysokości przekroju elementu (w strefie dominującego wpływu momentu zginającego, w strefie dominującego wpływu siły osiowej), Duże otwory poprzeczne w belkach. Krępe wsporniki belkowe. Smukłe wsporniki belkowe. Poprzeczne poziome zbrojenie w płycie. Stan graniczny częstości drgań własnych. Zarysowanie konstrukcji – wybrane przypadki. Problemy zarysowania belek wspornikowych o krawędzi łamanej. Zarysowanie biegów schodowych. Ograniczenie odkształceń skurczowych przez zewnętrzne zbrojenie. Klatki schodowe- wybrane zagadnienia. Balkony – wybrane zagadnienia (momenty – oparcie wspornika na ścianie, zakotwienie zbrojenia wspornika). Ugięcia konstrukcji – wybrane przypadki (metody obliczania, obliczenia porównawcze – wyniki, uwzględnienie historii obciążenia).

Wykład uzupełniający:

80 lat rozwoju polskiej myśli konstrukcyjnej w budownictwie hal.

Przewidziane są także do omówienia przez profesora ewentualnie zagadnienia zgłoszone przez słuchaczy zgłaszane z wyprzedzeniem do Organizatora.

Miejsca i terminy konferencji:
Warszawa - 17.10.2017r.     pobierz program

Na konferencję przygotowane są przez Profesora Starosolskiego materiały konferencyjne, które można zakupić poprzez stronę www.archmedia.pl.

W sprzedaży dostępne są także materiały z poprzednich edycji.

materiały konferencyjne

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Udział w konferencji bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych. Po ich wyczerpaniu udział odpłatny.

W chwili obecnej możliwe są zapisy na poniższe konferencje:

Nazwa konferencji Miasto Termin Termin odwołania uczestnictwa Forma uczestnictwa
Projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych Kielce 2017-10-24 2017-10-22

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl

Sponsorzy konferencji