logokonferencje szkoleniowe dla projektantów i inżynierów budownictwa

Strona archiwalna

Zainteresowanych tematyką zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi, dedykowanymi temu cyklowi konferencji.

SYSTEMY ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH

Miasta i terminy konferencji:
Kraków - 22.03.2017r.

Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie konferencji:

- profesor Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska

Program konferencji:

1. Systemy ścianowe stosowane w kraju (technologia, wady i zalety, porównanie systemów)
2. Połączenia systemów ścianowych (mur-żelbet, mur-stal, żelbet-stal i mur-mur)
3. Ścianki działowe rozwiązania typowe i systemowe
4. Przepisy ppoż. dotyczące ścian murowanych. Projektowanie wg EC-6.
5. Systemy naprawcze ścian w różnych konstrukcjach
6. Prezentacje produktowe producentów

O prowadzącym:
Prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec - od 1997 roku pracownik Katedry, Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, początkowo na stanowisku asystenta, a od 2004 roku adiunkta. W 2004 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Analiza murów z cegły pełnej ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych obciążeniom pionowym, za którą w następnym roku uzyskał wyróżnienie Ministra Infrastruktury. W 2014 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora habilitowanego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe dotyczące elementów murowych i żelbetowych oraz numerycznej analizy konstrukcji z wykorzystaniem oprogramowania opartego na MES. Wykonuje opracowania inżynierskie o charakterze ekspertyzowym. Autor i współautor ponad 140 publikacji i opracowań naukowych oraz naukowo-badawczych (w tym 9 książek). Członek Komitetu Nauki PZITB, gliwickiego oddziału PZITB i International Masonry Society. Działa w KT 233 i KT 252 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wyróżniony 7 indywidualnymi lub zespołowymi nagrodami JM. Rektora Politechniki Śląskiej za działalność organizacyjną oraz osiągnięcia w dziedzinie naukowej i dydaktycznej. Odznaczony srebrną i złotą odznaką PZITB. Posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W 2012 roku uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego i został wpisany do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych. Autor ponad 450 projektów, ekspertyz i opinii technicznych.

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40
e-mail: info@archmedia.pl