logo

REGULAMIN SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

Obowiązuje od 2011-10-11.
Aktualizacja 2014-12-25

§1.
Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż materiałów konferencyjnych pod internetowym adresem www.artmediatechnics.pl jest prowadzona przez firmę ARCHMEDIA Grażyna Gałka, z siedzibą w Warszawie, ul. Kamińskiego 14/9, 03-130 Warszawa, NIP: 5241026400, tel. +48 600 35 88 40, organizatora konferencji szkoleniowych zwanego dalej "Sprzedającym".

2. Materiały konferencyjne są sprzedawane wyłącznie w wersji papierowej w postaci skoroszytu z wpinanymi kartkami formatu A4, jako zszywka konferencyjna.

3. Przez Kupującego należy rozumieć osobę prawną, spółki osobowe i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo.

§2.
Zamówienia

1. Zamówienia od Kupujących przyjmowane są przez stronę internetową www.artmediatechnics.pl. ("Serwis") za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce Materiały konferencyjne. 2. Z chwilą wysłania zamówienia do Serwisu, Kupujący otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie, że zamówienie dotarło do Serwisu i zostało przyjęte do realizacji. W potwierdzeniu znajduje się data i numer zamówienia, na który należy się powoływać w przypadku dokonywania płatności poprzez przelew bankowy lub w przypadku pytań lub reklamacji.

3. W potwierdzeniu podane są tytuły zamówionych materiałów oraz liczba egzemplarzy, zadeklarowany sposób odbioru, kwota do zapłaty brutto, dane do przelewu oraz adres wysyłki materiałów - jeśli taka forma odbioru została zadeklarowana przez Kupującego i dane kontaktowe Kupującego.

4. W potwierdzeniu znajdują się również dane do faktury VAT wprowadzone przez Kupującego.

5. Kupujący poprzez formularz może również złożyć zamówienie materiałów konferencyjnych bez konieczności ich zakupu - z zaznaczeniem opcji "odbiór w dniu konferencji" - do wglądu w dniu konferencji. Wtedy też może podjąć decyzję o ich zakupie lub zrezygnować z ich zakupu bez żadnych konsekwencji.

§3.
Zmiany w zamówieniu

Zmiany w zamówieniu, łącznie z jego anulowaniem, są możliwe do dnia zaksięgowania wpłaty należności za zamówione materiały i wystawienia faktury. Zmian można dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@artmediatechnics.pl potwierdzonych przez Sprzedającego e-mailem zwrotnym lub dzwoniąc pod numer telefonu 600-35-88-40.

§4.
Realizacja zamówień

1. Kupujący ma dwie możliwości otrzymania zamówionych materiałów:

1) odbiór osobisty w dniu i miejscu organizacji konferencji, jeśli taka opcja została zadeklarowana przy wypełnianiu formularza zamówienia; odbiór materiałów kwitowany jest podpisem.

2) przesyłką poleconą wysyłaną Pocztą Polską pod wskazany przez Kupującego adres w formularzu zamówienia, wraz z fakturą VAT, wystawioną z datą zaksięgowania kwoty zapłaty za materiały konferencyjne na konto Sprzedającego; wysyłka zamówionych materiałów konferencyjnych jest realizowana w przeciągu 3-7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpływu; czas dostawy przez Pocztę Polską zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej.

§5.
Formy płatności i koszty przesyłki

1. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:

1) przy odbiorze osobistym - przedpłata na konto lub gotówką w dniu odbioru za zakupione materiały

2) przy przesyłce zamówionych materiałów Pocztą Polską - przedpłata na konto; koszty wysyłki ponosi Sprzedający.

2. W przypadku płatności przelewem wpłat należy dokonywać na konto wskazane w formularzu zamówienia.

§6.
Reklamacje

1. Reklamacje zakupionych materiałów konferencyjnych można składać w formie elektronicznej na adres info@artmediatechnics.pl , telefonicznie pod numer +48 600-35-88-40 lub ustnie w dniu odbioru zakupionych materiałów.

2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamowanej przesyłki lub na bieżąco w dniu zakupu przy odbiorze bezpośrednim podczas konferencji.

3. Wadliwe egzemplarze materiałów konferencyjnych zostaną niezwłocznie wymienione na egzemplarze bez wad , a jeżeli nie będzie to możliwe np. z powodu braku materiałów, na życzenie Kupującego Sprzedający zwraca kwotę po jakiej zostały zakupione materiały lub wysyła egzemplarze bez wad pod wskazany przez Kupującego adres na koszt Sprzedającego.