Nasze konferencje

Firma ARCHMEDIA organizuje konferencje w następujących blokach tematycznych:

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

Prowadzenie:

Profesor Włodzimierz Starosolski

Program terminy zapisy - www.zelbet.archmedia.pl

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE
WYMAGANIA PROJEKTOWE I ODBIORY

Budynek produkcyjno-magazynowy z cz. administracyjną

Prowadzenie:

dr inż. Dorota Brzezińska

Program terminy zapisy - www.ppoz.archmedia.pl

KONSTRUKCJE STALOWE
OPTYMALIZACJA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Prowadzenie:

dr inż. Sławomir Labocha
dr inż. Łukasz Skotny

Program terminy zapisy - www.stal.archmedia.pl

SYSTEMY ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH
ŁĄCZENIE SYSTEMÓW, RYSY, AKUSTYKA, PPOŻ

Prowadzenie:

Profesor Łukasz Drobiec

Program terminy zapisy - www.sciany.archmedia.pl

DACHY TARASY BALKONY - DACHY ZIELONE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE, CIEPLNO - WILGOTNOŚCIOWE, RENOWACJE

Prowadzenie:

zespół ekspertów z Politechniki Poznańskiej i Wrocławskiej

Program terminy zapisy - www.databa.archmedia.pl

PARKINGI I GARAŻE PODZIEMNE KONSTRUKCJE, POSADZKI, HYDROIZOLACJE, PPOŻ

Prowadzenie:

Profesor Łukasz Drobiec

Program terminy zapisy - www.pagar.archmedia.pl

AKUSTYKA I BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W OBIEKTACH POBYTU CZASOWEGO

Program terminy zapisy - www.akustyka.archmedia.pl

ADAPTACJA I REWITALIZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ORAZ BUDYNKÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA CELE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Program terminy zapisy - www.mosty.archmedia.pl